Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2021 (částka 133–137 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 137 rozeslaná dne 27. 8. 2021

312/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 137 (2 MB)

Částka 136 rozeslaná dne 27. 8. 2021

311/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

Plné znění částky 136 (20 MB)

Částka 135 rozeslaná dne 27. 8. 2021

310/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

309/2021
Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

Plné znění částky 135 (2 MB)

Částka 134 rozeslaná dne 25. 8. 2021

308/2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 

307/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 % 

306/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech

Plné znění částky 134 (133 kB)

Částka 133 rozeslaná dne 25. 8. 2021

305/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb. 

304/2021
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb. 

303/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů 

302/2021
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

Plné znění částky 133 (1 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme