Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2019 (částka 89–95 Sb./28 Sb m. s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.35. týden – 26. srpen až 1. září 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 95 rozeslaná dne 30. 8. 2019

222/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

221/2019
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Částka 94 rozeslaná dne 30. 8. 2019

220/2019
Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

Částka 93 rozeslaná dne 30. 8. 2019

219/2019
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Částka 92 rozeslaná dne 30. 8. 2019

218/2019
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

217/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Částka 91 rozeslaná dne 30. 8. 2019

216/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Částka 90 rozeslaná dne 30. 8. 2019

215/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

214/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

213/2019
Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)

Částka 89 rozeslaná dne 30. 8. 2019

212/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 2.července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 28 rozeslaná dne 30. 8. 2019

43/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme