Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2016 (částky 113 – 120 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o centrální evidenci účtů, zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, včetně souvisejících novelizací a dále novely zákona o auditorech a nařízení vlády o použití režimu přenesení daňové povinnosti. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.38. týden – 19. až 25. září 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 120 rozeslaná dne 23. 9. 2016

308/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 120 (3 MB)

Částka 119 rozeslaná dne 23. 9. 2016

307/2016
Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví  

306/2016
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví  

305/2016
Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance  

Plné znění částky 119 (1 MB)

Částka 118 rozeslaná dne 23. 9. 2016

304/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Plné znění částky 118 (974 KB)

Částka 117 rozeslaná dne 21. 9. 2016

303/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků  

302/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

301/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů  

300/2016
Zákon o centrální evidenci účtů  

Plné znění částky 117 (583 KB)

Částka 116 rozeslaná dne 21. 9. 2016

299/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Plné znění částky 116 (669 KB)

Částka 115 rozeslaná dne 19. 9. 2016

298/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

297/2016
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  

Plné znění částky 115 (669 KB)

Částka 114 rozeslaná dne 19. 9. 2016

296/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

295/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 114 (517 KB)

Částka 113 rozeslaná dne 19. 9. 2016

294/2016
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

293/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Plné znění částky 113 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme