Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno například sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dva nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.4. týden – 19. až 25. ledna 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 9 rozeslaná dne 23. 1. 2015

12/2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

11/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.

Plné znění částky 9 (23 kB)

Částka 8 rozeslaná dne 23. 1. 2015

10/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Plné znění částky 8 (512 kB)

Částka 7 rozeslaná dne 21. 1. 2015

9/2015
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Plné znění částky 7 (26 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 3 rozeslaná dne 21. 1. 2015

9/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů

8/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob

Plné znění částky 3 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme