Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2014

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě nové smlouvy s Gruzií a SRN. Plné znění právních předpisů v PDF.40. týden – 29. září až 5. října 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 89 rozeslaná dne 2. 10. 2014

212/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

211/2014
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

Plné znění částky 89 (517 kB)

Částka 88 rozeslaná dne 30. 9. 2014

210/2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)

209/2014
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

208/2014
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

Plné znění částky 88 (544 kB)

Částka 87 rozeslaná dne 30. 9. 2014

207/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 87 (8 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 26 rozeslaná dne 2. 10. 2014

53/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Plné znění částky 26 (962 kB)

Částka 25 rozeslaná dne 2. 10. 2014

52/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy

Plné znění částky 25 (988 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme