Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2017 (částky 109 – 111 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu a vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.40. týden – 2. říjen až 8. říjen 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 111 rozeslaná dne 6. 10. 2017

328/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

327/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.

326/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

325/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 111 (1 MB)

Částka 110 rozeslaná dne 4. 10. 2017

324/2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

323/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

322/2017
Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

321/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

320/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 110 (174 kB)

Částka 109 rozeslaná dne 2. 10. 2017

319/2017
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

318/2017
Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Plné znění částky 109 (593 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme