Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2017 (částky 112–114 Sb./31–32 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení MZV o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Turecké republiky. Plné znění právních předpisů v PDF.41. týden – 9. až 15. října 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 114 rozeslaná dne 12. 10. 2017

333/2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2 %

332/2017
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč

Plné znění částky 114 (289 kB)

Částka 113 rozeslaná dne 11. 10. 2017

331/2017
Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Plné znění částky 113 (341 kB)

Částka 112 rozeslaná dne 11. 10. 2017

330/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

329/2017
Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

Plné znění částky 112 (1 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 32 rozeslaná dne 12. 10. 2017

62/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech

61/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky

Plné znění částky 32 (2 MB)

Částka 31 rozeslaná dne 9. 10. 2017

60/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014–2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou

59/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014–2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou

Plné znění částky 31 (7 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme