Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2016 (částky 134 – 136 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.43. týden – 24. až 30. října 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 136 rozeslaná dne 26. 10. 2016

347/2016
Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

346/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.

Plné znění částky 136 (516 KB)

Částka 135 rozeslaná dne 26. 10. 2016

345/2016
Nařízení vlády o lodní výstroji

Plné znění částky 135 (2 MB)

Částka 134 rozeslaná dne 26. 10. 2016

344/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

343/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017

342/2016
Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

341/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 134 (746 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme