Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2014

Částka 30 rozeslaná dne 27. 10. 2014

V tomto týdnu nebyly ve Sbírce zákonů publikovány žádné nové dokumenty. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována jedna nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.44. týden – 27. října až 2. listopadu 2014

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

63/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady CA/D 17/13 ze dne 16. října 2013, pozměňující pravidla 135 a 164 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů

Plné znění částky 30 (652 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme