Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2017 (částky 129–132 Sb./35–36 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb a zákon o platebním styku. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení MZV o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci. Plné znění právních předpisů v PDF.46. týden – 13. listopad až 19. listopad 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 132 rozeslaná dne 14. 11. 2017

378/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

377/2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

376/2017
Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Plné znění částky 132 (278 kB)

Částka 131 rozeslaná dne 13. 11. 2017

375/2017
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

374/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Plné znění částky 131 (11 MB)

Částka 130 rozeslaná dne 13. 11. 2017

373/2017
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Plné znění částky 130 (11 MB)

Částka 129 rozeslaná dne 13. 11. 2017

372/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

371/2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

370/2017
Zákon o platebním styku

Plné znění částky 129 (461 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 36 rozeslaná dne 14. 11. 2017

69/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961

68/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu

67/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Plné znění částky 36 (594 kB)

Částka 35 rozeslaná dne 13. 11. 2017

66/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

65/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci

Plné znění částky 35 (783 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme