Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2020 (částka 183–189 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 189 rozeslaná dne 13. 11. 2020

461/2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Komentář k zákonu o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

460/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 189 (118 kB)

Částka 188 rozeslaná dne 23. 11. 2020

459/2020
Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Plné znění částky 188 (515 kB)

Částka 187 rozeslaná dne 23. 11. 2020

458/2020
Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Plné znění částky 187 (235 MB)

Částka 186 rozeslaná dne 23. 11. 2020

457/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Plné znění částky 186 (54 MB)

Částka 185 rozeslaná dne 23. 11. 2020

456/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Plné znění částky 185 (40 MB)

Částka 184 rozeslaná dne 23. 11. 2020

455/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

454/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

Plné znění částky 184 (24 MB)

Částka 183 rozeslaná dne 9. 11. 2020

453/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

Plné znění částky 183 (92 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme