Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2021 (částka 182–187 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztížené. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 187 rozeslaná dne 19. 11. 2021

413/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 187 (87 kB)

Částka 186 rozeslaná dne 23. 11. 2021

412/2021
Vyhláška o rozpočtové skladbě

Plné znění částky 186 (3 MB)

Částka 185 rozeslaná dne 23. 11. 2021

411/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 185 (2 MB)

Částka 184 rozeslaná dne 19. 11. 2021

410/2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji: 11 Jihomoravský pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 102/2021 ze dne 5. listopadu 2021 

409/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

Plné znění částky 184 (446 kB)

Částka 183 rozeslaná dne 19. 11. 2021

408/2021
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu 

407/2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy 

406/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 

405/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více čtete v článcích Minimální mzda se zvýší o 1000 korun. Projeví se i na pojistném či daních a Roste i zaručená mzda, některé profese si vydělají nejméně 32 tisíc.

Plné znění částky 183 (1 MB)

Částka 182 rozeslaná dne 19. 11. 2021

404/2021
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022

Plné znění částky 182 (10 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme