Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2020 (částka 195–199 Sb./25 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 199 rozeslaná dne 27. 11. 2020

486/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

485/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 199 (178 kB)

Částka 198 rozeslaná dne 27. 11. 2020

484/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 198 (142 kB)

Částka 197 rozeslaná dne 23. 11. 2020

483/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

Plné znění částky 197 (92 kB)

Částka 196 rozeslaná dne 27. 11. 2020

482/2020
Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky  

481/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář k zákonu o pozemkových úpravách, pozemkových úřadech a úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Plné znění částky 196 (129 kB)

Částka 195 rozeslaná dne 27. 11. 2020

480/2020
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

479/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Plné znění částky 195 (378 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 25 rozeslaná dne 23. 11. 2020

46/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím

Plné znění částky 25 (963 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme