Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována například změna vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyly publikovány žádné dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.50. týden – 8. až 14. prosince 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 117 rozeslaná dne 11. 12. 2014

290/2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

289/2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

288/2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

287/2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Plné znění částky 117 (517 kB)

Částka 116 rozeslaná dne 8. 12. 2014

286/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

285/2014
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

Plné znění částky 116 (517 kB)

Částka 115 rozeslaná dne 9. 12. 2014

284/2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

283/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

282/2014
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

Plné znění částky 115 (582 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme