Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2017 (částky 15 – 16 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.8. týden – 20. až 26. února 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 16 rozeslaná dne 24. 2. 2017

46/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.

Plné znění částky 16 (6 MB)

Částka 15 rozeslaná dne 20. 2. 2017

45/2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 %

44/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

43/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

42/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

Plné znění částky 15 (566 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme