Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2020 (částka 18–19 Sb./7 Sb. m. s.)

V tomto týdnu bylo publikován zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 19 rozeslaná dne 17. 2. 2020

41/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 19 (2 MB)

Částka 18 rozeslaná dne 17. 2. 2020

40/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

39/2020
Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

Komentář k zákonu o realitním zprostředkování

Plné znění částky 18 (7 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 7 rozeslaná dne 21. 2. 2020

10/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie

Plné znění částky 7 (3 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme