Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a další zákony. Plné znění právních předpisů je poskytnuto formou přílohy.16. týden – od 14. do 20. dubna 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 27 rozeslaná dne 14. 4. 2014

73/2014
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

72/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

71/2014
Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Plné znění částky 27 (543 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme