Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována mj. změna nařízení vlády č. 339/2002 Sb o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. Dále byly publikovány smlouvy ČR s Rakouskem a Slovenskem. Plné znění právních předpisů je poskytnuto formou přílohy.8. týden – od 17. února do 23. února 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 11 rozeslaná dne 19. 2. 2014

27/2014
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

26/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

25/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

24/2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Plné znění částky 11 (519 kB)

Částka 10 rozeslaná dne 18. 2. 2014

23/2014
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Plné znění částky 10 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 5 rozeslaná dne 20. 2. 2014

10/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti, podepsané ve Vídni dne 18. ledna 1990

9/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb.

8/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem

7/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany

6/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článku 6 a přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Plné znění částky 5 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme