Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.10. týden – 8. až 14. března 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 23, rozeslaná 10. března 2010

64 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme