Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.13. týden – 28. března až 3. dubna 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 33, rozeslaná dne 1. dubna 2011

90/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

89/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

88/2011
Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

Plné znění částky 33

Částka 32, rozeslaná dne 1. dubna 2011

87/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

86/2011
Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky

Plné znění částky 32

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme