Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 28. týdnu, tj. od 9. do 15. července 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.28. týden – 9. až 15. července 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 84, rozeslaná dne 13. července 2012

248/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

247/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

246/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 84

Částka 83, rozeslaná dne 13. července 2012

245/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/09 ve věci návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

244/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

243/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 83

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme