Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.29. týden – 14. až 20. července 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 85, rozeslána dne 18. července 2008

265/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. července 2008

Částka 84, rozeslána dne 16. července 2008

262/2008 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 16. července 2008 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
Účinnost od: 16. července 2008

263/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. července 2008 o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 16. července 2008

264/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 10. července 2008 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 16. července 2008

Částka 83, rozeslána dne 15. července 2008

259/2008 Sb.
Zákon ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. září 2008

260/2008 Sb.
Zákon ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

261/2008 Sb.
Zákon ze dne 9. července 2008, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. července 2008

Částka 82, rozeslána dne 14. července 2008

257/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2008 ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. července 2008

258/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 3. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 14. července 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 18. července 2008 nabývají účinnosti:

265/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Dne 16. července 2008 nabývají účinnosti:

262/2008 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 16. července 2008 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

263/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. července 2008 o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

264/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 10. července 2008 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Dne 15. července 2008 nabývají účinnosti:

232/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. června 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí

261/2008 Sb.
Zákon ze dne 9. července 2008, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dne 14. července 2008 nabývají účinnosti:

257/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2008 ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

258/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 3. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme