Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.3. týden – 18. až 24. ledna 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 5, rozeslaná 21. ledna 2010

16 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

17 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

18 / 2010
Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 4, rozeslaná 21. ledna 2010

12 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

13 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků

14 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.

15 / 2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Částka 3, rozeslaná 19. ledna 2010

11 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme