Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.35. týden – 24. až 30. srpna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 83, rozeslaná 27. srpna 2009

272 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

273 / 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

274 / 2009
Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

275 / 2009
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Částka 82, rozeslaná 27. srpna 2009

271 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Částka 81, rozeslaná 26. srpna 2009

268 / 2009
Vyhláška o technických požadavcích na stavby

269 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

270 / 2009
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008

Částka 80, rozeslaná 26. srpna 2009

266 / 2009
Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení

267 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb.

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme