Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.38. týden – 15. až 21. září 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 113, rozeslána dne 19. září 2008

347/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008 o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. října 2008

348/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
Účinnost od: 19. září 2008

349/2008 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 9. září 2008 o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 1. října 2008

Částka 112, rozeslána dne 19. září 2008

346/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 179/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 70/2006 Sb., zákonem č. 159/2006 Sb., zákonem č. 120/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 29/2008 Sb., zákonem č. 104/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb. a zákonem č. 230/2008 Sb. (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu)
Účinnost od: 19. září 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 19. září 2008 nabývají účinnosti:

346/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 179/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 70/2006 Sb., zákonem č. 159/2006 Sb., zákonem č. 120/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 29/2008 Sb., zákonem č. 104/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb. a zákonem č. 230/2008 Sb. (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu)

348/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

Dne 15. září 2008 nabývají účinnosti:

344/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 4. září 2008 o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 15. září 2008 se ruší:

325/2003 Sb.
Vyhláška ze dne 10. září 2003, kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme