Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.42. týden – 13. až 19. října 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 122, rozeslána dne 16. října 2008

377/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 3. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

Částka 121, rozeslána dne 13. října 2008

374/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 3. října 2008 o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2008

375/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 3. října 2008, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 – 2016, VAR
Účinnost od: 13. října 2008

376/2008 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2008 o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 18. října 2008 nabývají účinnosti:

296/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008 o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Dne 16. října 2008 nabývají účinnosti:

320/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.

356/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 16. září 2008, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Dne 13. října 2008 nabývají účinnosti:

375/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 3. října 2008, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 – 2016, VAR

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 16. října 2008 se ruší:

451/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 11. prosince 2000, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

343/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 24. září 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

472/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 17. prosince 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.

169/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 18. dubna 2002, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

544/2002 Sb.
Vyhláška ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

284/2003 Sb.
Vyhláška ze dne 26. srpna 2003, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

434/2003 Sb.
Vyhláška ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

184/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 13. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

77/2005 Sb.
Vyhláška ze dne 9. února 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

84/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 6. března 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

278/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 12. října 2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme