Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.5. týden – 31. ledna až 6. února 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 6, rozeslaná dne 4. února 2011

19/2011
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

18/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

17/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

16/2011
Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území

15/2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

14/2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

13/2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Plné znění částky 6

Částka 5, rozeslaná dne 31. ledna 2011

12/2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření

11/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 5

 

 

 

 

 

 

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme