Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.50. týden – 12. až 18. prosince 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 140, rozeslaná dne 16. prosince 2011

402/2011
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Plné znění částky 140

Částka 139, rozeslaná dne 16. prosince 2011

401/2011
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

400/2011
Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

399/2011
Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Plné znění částky 139

Částka 138, rozeslaná dne 12. prosince 2011

398/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012

397/2011
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

396/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

395/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 138

Částka 137, rozeslaná dne 12. prosince 2011

393/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

Plné znění částky 137

Částka 136, rozeslaná dne 12. prosince 2011

392/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

391/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

390/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

389/2011
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

388/2011
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Plné znění částky 136

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme