Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2013

Pro podnikatele a firmy je důležitá například změna zákona o o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.12. týden – 18.  až 24. března 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 33, rozeslaná dne 19. března 2013

70/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 33

Částka 32, rozeslaná dne 19. března 2013

69/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

68/2013
Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 32

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme