Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2013

Mezi změnami přijatými v tomto týdny je například nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky nebo nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky.24. týden – 10. až 16. června 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 67, rozeslaná dne 13. června 2013

148/2013
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje

147/2013
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013

146/2013
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013

145/2013
Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013

Plné znění částky 67

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme