Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2013

Pro firmy a podnikatele je v tomto týdnu podstatná především vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí. Případně změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.32. týden – 5. až 11. srpna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 93, rozeslaná dne 6. srpna 2013

239/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 93

Částka 92, rozeslaná dne 5. srpna 2013

238/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

237/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

236/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Plné znění částky 92

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme