Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2013

Pro firmy a podnikatele je důležité například sdělení Ministerstva financí o vydání výměru, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami. Případně změna zákona o státní sociální podpoře, a zákona o důchodovém pojištění.35. týden – 26. srpna až 1. září 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 103, rozeslaná dne 30. srpna 2013

268/2013
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

267/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 103

Částka 102, rozeslaná dne 28. srpna 2013

266/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

265/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Plné znění částky 102

Částka 101, rozeslaná dne 30. srpna 2013

264/2013
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

263/2013
Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu

Plné znění částky 101

Částka 100, rozeslaná dne 26. srpna 2013

262/2013
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti

261/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

260/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

Plné znění částky 100

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme