Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2013

Tento týden je pro podnikatele důležitá například vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek. Případně změna prováděcí vyhlášky, kterou se mění některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, a další změny.41. týden – 7. až 13. října 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 126, rozeslaná dne 11. října 2013

327/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.

Plné znění částky 126

Částka 125, rozeslaná dne 11. října 2013

326/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

325/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Plné znění částky 125

Částka 124, rozeslaná dne 10. října 2013

324/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.

323/2013
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

Plné znění částky 124

Částka 123, rozeslaná dne 10. října 2013

322/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 123

Částka 122, rozeslaná dne 9. října 2013

321/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

320/2013
Vyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč

319/2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho

Plné znění částky 120

Částka 120, rozeslaná dne 9. října 2013

317/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013

316/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Plné znění částky 120

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme