Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 44. týdnu, tj. od 29. října do 4. listopadu 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.44. týden – 29. října až 4. listopadu 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 135, rozeslaná dne 1. listopadu 2012

364/2012
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti

363/2012
Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

362/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

361/2012
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

Plné znění částky 135

Částka 134, rozeslaná dne 29. října 2012

360/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

359/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 134

Částka 133, rozeslaná dne 29. října 2012

358/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

357/2012
Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

355/2012
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013

354/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

356/212
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Plné znění částky 133

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme