Před zástupci Evropské komise prezentovali ekonomové z TUL Národní studii ekonomických dopadů asociační dohody mezi EU a zeměmi MERCOSUR

V polovině roku 2019 byla po dvou dekádách a 38 kolech vyjednávání uzavřena asociační dohoda mezi Evropskou unií a zeměmi MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay), jejíž součástí jsou také významná obchodní ustanovení.

Tato dohoda má posílit obchodní a politické vazby mezi oběma regiony a zároveň je příležitostí pro Evropskou unii, aby potvrdila své ambice na mezinárodní scéně a prosazovala evropské zásady a hodnoty. Ještě před ratifikací této asociační dohody na úrovni EU a v jednotlivých členských státech, se bude touto problematikou zabývat vláda České republiky.

Ilustrační fotografie

Pro své rozhodování má k dispozici nezávislou dopadovou studii, kterou opět zpracovala Technická univerzita v Liberci, konkrétně doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D., Ing. Jana Šimanová, Ph.D. a Ing. Jiří Kejzar z Ekonomické fakulty. Výsledky výzkumu zaměřeného na potenciál dopadů osmi dohod o volném obchodu prezentoval Aleš Kocourek zástupcům Evropské komise na jednání Trade Economist Network v pátek 9. prosince 2022 v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Dopadová studie, kterou naši ekonomové zpracovali na základě veřejné zakázky Ministerstva průmyslu a obchodu, shrnuje dopady obchodní části asociační dohody na české hospodářství. Její závěry vycházejí z výpočetního modelu aplikované všeobecné rovnováhy.

„Z výsledků analýz vyplývá, že dopady dohody na českou ekonomiku budou pozitivní a mají poměrně silný potenciál. Dohoda zrychlí hospodářský růst o čtvrt procentního bodu ročně, přinese českým exportérům výrazné úspory na clech v objemu minimálně 2 mld. Kč ročně a další úspory a zjednodušení v oblasti netarifních překážek obchodu,“ shrnuje Jana Šimanová.

Ilustrační fotografie

„Největší příležitosti lze identifikovat v oblasti strojírenského, elektronického, textilního a automobilového průmyslu nebo v oblasti ICT služeb,“ doplňuje Jiří Kejzar.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

„Díky osmi preferenčním obchodním dohodám (s Jižní Koreou, Střední Amerikou, Andským společenstvím, Kanadou, Singapurem, Japonskem, Vietnamem a zeměmi MERCOSUR; pozn. red.) se roční úspory na clech na straně evropských exportérů vyšplhají přes 22 mld. EUR a úspory díky snížení netarifních překážek obchodu dosáhnou dalších 16 mld. EUR ročně. Ekonomický blahobyt obyvatel zemí Evropské unie se díky tomu zlepší o více než 36 mld. EUR ročně,“ uvádí Aleš Kocourek k hlavním závěrům prezentace, kterou přednesl zástupcům Evropské komise a členských států EU v Praze.

Prezentace je k dispozici na webu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Zdroj: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme