Prezentace českých firem z oblasti důlního průmyslu v Albánii

Ve dnech 4. až 8. října 2021 se v rámci nástroje Projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED uskutečnila podnikatelská mise českých firem z oblasti důlního průmyslu do Albánie.

České firmy během mise navázaly kontakty s největšími místními těžebními společnostmi, byla projednána spolupráce mezi rezorty a geologickými službami obou zemí. Albánská strana představila také nové příležitosti pro investice v sektoru povrchové těžby.

Misi českých firem vedl ředitel odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu Mgr. Pavel Kavina Ph.D. Úvodní jednání delegace a českých firem proběhlo na Ministerstvu infrastruktury a energetiky za účasti náměstka ministra. Albánská strana zde rámcově představila nové příležitosti pro investice a potřeby obnovy a modernizace stávající infrastruktury pro povrchovou těžbu.

Česká strana navrhla pomoc s formulováním státní surovinové politiky a možnost vyslání firemních expertů z oblasti těžby a ochrany životního prostředí. Vyjádřila i zájem o spolupráci mezi geologickými službami obou zemí na společných projektech v rámci Evropské unie.

Následně se delegace přesunula na Albánskou geologickou službu, kde již čekaly pozvané místní firmy a zástupce Albánské národní agentury pro přírodní zdroje. Po prezentaci českých firem a B2B jednání pokračoval program pracovním obědem.

V dalších dvou dnech se uskutečnila návštěva dvou největších povrchových dolů v zemi, a to v oblasti Bulqize, kde těží chromitovou rudu firma Albchrome a Spač, kde je naleziště a zpracovatelský závod na měděnou rudu firmy Tete Albania.

Program mise byl zakončen společenskou akcí na Velvyslanectví České republiky, která byla spojena s prezentací českých firem a B2B jednáním. Za místní stranu se akce zúčastnili představitelé firem z oblasti povrchové těžby a zpracování rud barevných kovů a kameniva, zástupci firem provádějících výstavbu dálnic a silnic majících vlastní drtiče kameniva, firem poskytujících geologický servis a v neposlední řadě i distributoři strojů a zařízení pro povrchovou těžbu.

Mise českého geologického průmyslu do Albánie splnila svůj cíl: české firmy navázaly v Albánii zajímavé kontakty jak z oblasti státního, tak i soukromého sektoru, které vyústily v nabídky konkrétní spolupráce při obchodním zastoupení na místním trhu.

Albánie má velké zásoby barevných kovů a vláda chystá rozšíření jejich těžby. Zahraniční investoři mají možnost účastnit se výběrových řízení na prospekci, těžbu a zpracování nerostných surovin, zejména chromové rudy. Jádrem těžebního průmyslu je výroba chromu, mědi, železa, niklu, bitumenu a inertních minerálů, které se používají jako materiály ve stavebním průmyslu. Příležitosti se naskýtají i v dodávkách povrchové a hlubinné důlní techniky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme