Přežili fotografickou revoluci. Rodinná firma Centrum FotoŠkoda dominuje oboru

Z malého fotobazaru se stala jedna z největších specializovaných společností na světě. Důležité bylo zvládnout větší prostory, vyžadující výrazně více zaměstnanců i nástup nových technologií, které proměnily svět fotografie.

Centrum FotoŠkoda získalo třetí místo v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2018 v kategorii Střední firma.

Foto: Centrum FotoŠkoda

Myšlenkou spojit prodej nové a použité fototechniky se Milan Škoda zabýval ještě před rokem 1989 a svůj nápad se snažil prosadit u vedení tehdejšího státního podniku Drobné zboží. „Od samého začátku bylo mým záměrem nabídnout novou a použitou fotografickou techniku s řadou dalších fotografických služeb a utvořit tak jednu komplexní a profesionální prodejnu,“ vzpomíná Milan Škoda, zakladatel dnes již vyhlášené společnosti Centrum FotoŠkoda.

Prostor pro naplnění jeho podnikatelských snů se mu otevřel se změnou režimu. V roce 1991 založil firmu Fototechnika a video – Milan Škoda v pronajatých prostorách bývalého státního podniku Drobné zboží Praha v Jindřišské ulici. Tehdy ještě se svým zástupcem a čtyřmi zaměstnanci.

„Na jaře roku 1992 jsem začal vytvářet základy firmy v prostorách paláce Lucerna, kterou jsem postupně rozšiřoval fotoslužbami i šířkou sortimentu zboží. V roce 1998 to byl již obchod na ploše 420 metrů čtverečních s padesáti zaměstnanci. Postupem času se tato prodejna zařadila mezi přední evropské fotoobchody,“ pokračuje Milan Škoda a navazuje: „Prodejna tak začala naplňovat mé původní představy o profesionálních a komplexních fotografických službách ‚pod jednou střechou‘.“

Stěhování do paláce

Jenže s růstem objemu prodávaného zboží, zvyšujícími se nároky a požadavky zákazníků na šíři poskytovaných služeb začal být i tento prostor nevyhovující. V roce 2002 tak Milan Škoda neváhal a využil nabídku přestěhovat svoji firmu do prostor nově zrekonstruovaného Paláce Langhans ve Vodičkově ulici.

Zakladatel společnosti Centrum FotoŠkoda Milan Škoda. Foto: Centrum FotoŠkoda

Právě palác Langhans, s jeho historií, architekturou i polohou v centru Prahy, je podle něj důstojným místem pro všechny zájemce o fotografování a filmování. V souvislosti se změnou adresy došlo i ke změně loga a názvu firmy.

Právě přechod do nových prostor o celkové ploše 1170 metrů čtverečních byl pro firmu zlomovým krokem. „Nové prostory vyžadovaly výrazně větší personální obsazení. Což byl také největší úspěch, protože se zdárně podařilo rozjet prodej v nových prostorách a v té době zároveň překonat vlnu přechodu z analogových na digitální fotoaparáty,“ konstatuje Martin Škoda, který v rodinné firmě začal pracovat při vysoké škole v roce 2004 a nyní již svého otce plně zastupuje při řízení firmy. Jeho bratr Štěpán, který do firmy nastoupil po ukončení studií na Univerzitě Karlově v roce 2013, působí ve společnosti jako finanční analytik.

Právě zmíněné zvládnutí vlny digitalizace fotografie byl další zásadní krok v historii firmy. „Většina úspěšných fotografických firem z 90 let zkrachovala. Jako správná se ukázala vize jedné jednotky, kde jsme analyzovali poměr zákazníků, kteří chtěli novinky z digitálního světa a přitom zároveň splňovali potřeby zákazníků fotících na film. Bylo nutné často měnit zařízení prodejny a techniku vyvolávání fotografií podle toho, jak se postupně přecházelo na digitální techniku,“ popisuje Martin Škoda úspěšný přechod na „digitál“.

Společnost Centrum FotoŠkoda se umístila na třetím místě v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2018 v kategorii Střední firma.

Rodina je základ

Překonat obtížná období firmě pomohlo i to, že funguje na rodinné bázi. „Základní výhodou rodinné firmy je vzájemná důvěra, všichni se dobře znají, mohou se na sebe spolehnout a lépe odolávají negativním tlakům. V rodinné firmě se pracuje ve větší pohodě a lépe se zvládají těžká období. Zároveň nosíme svou kůži na trh. Na zákazníky působí důvěryhodně, když za jménem firmy stojí osoby, na které se mohou obrátit nebo přímo osobně potkat v provozu,“ porovnává Martin Škoda.

Foto: Centrum FotoŠkoda

Řada úspěšných rodinných firem si přitom časem musela určit hranici, kdy už se o práci nemluví, aby mohly „normálně fungovat“. Jak to zvládli u Škodů? „O práci se běžně bavíme i mimo pracovní dobu a je to naše snad nejčastější téma. Na řešení významných problémů se snažíme si vyhradit čas a ostatní rodinné příslušníky tím nezatěžovat,“ zmiňuje Martin Škoda.

Klíčovým tématem v každé rodinné firmě je také její předávání další generaci. „Aktuálně se o řízení prodejny dělím se svými syny. Martin už mě plně zastupuje v řízení firmy a Štěpán kompletně řeší finanční stránku firmy. Já mám v plánu být v rámci možností aktivní ve firmě, dokud to půjde. Stále se rád potkávám se zákazníky v prodejně. Předávání řešíme postupně, v tomto ohledu mě hodně inspiroval způsob předávání firem v Japonsku,“ popisuje Milan Škoda.

I když si firma vydobyla na českém trhu výsadní pozici, ani tak neusíná na vavřínech a neustále inovuje. „Každým rokem připravujeme novinky a reagujeme na trendy v našem oboru. Dokončujeme například obměnu prodejních prostor. Obohacujeme a zkvalitňujeme služby, které se kolem fotoaparátů točí. Například na podzim můžete s námi vyrazit fotografovat přírodu na Lofotách, nebo bude možné si u nás objednat na míru ručně dělanou fotoknihu s italským designem,“ vypočítává Martin Škoda. Společnost také musí reagovat na trendy objednávání přes internet nebo z mobilu, které pro ni znamenají nemalé investice.

Fotí se více než dříve

Mění se i samotný obor. „V dnešní době se fotí mnohem více než kdykoliv předtím. Hodně lidí využívá nyní k focení mobilní telefony a poměr lidí, co si koupí fotoaparát se přibližuje tomu jak jsme na to byli zvyklí z 90. let. Fotoaparáty dnes nabízejí nové technologie, které velmi rozšiřují možností fotografie jako například fotografování za téměř úplné tmy, rychlostní snímání při sportu, atp. Pravděpodobně nás čekají i další inovace, na které se můžeme těšit,“ popisuje Martin Škoda.

Společnost s 84 zaměstnanci a obratem za rok 2017 ve výši 400 milionů korun se snaží také podporovat nekomerční aktivity. Podpořila například projekt záchrany prvních filmových záběrů o africké divočině Archa světel a stínů režiséra Jana Svatoše. Podpořila také Domov Sv. Karla Boromějského, projekt Světluška nebo organizaci Člověk v tísni. „ Aktivně podporujeme školy a fotografické vzdělání. Tak trochu vlastně navazujeme na bývalou tradici učňovských oborů a snažíme se, aby studenti, kteří o to mají zájem, měli možnost se u nás vyučit v oboru fotografie,“ popisuje Martin Škoda.

Díky dlouhodobé tradici může firma srovnávat stav podnikatelského prostředí v tuzemsku v posledních třech desetiletích. „Podmínky pro podnikání se zlepšily a zprůhlednily vůči tomu, čím firma procházela v 90. letech. Na druhou stranu se setkáváme se stále silnějšími konkurenčními tlaky, které přicházejí v poslední době i ze zahraničí. Podnikání považujeme za těžší spíše dnes, i kvůli některým nedokonalým zákonům, které nás zbytečně zatěžují a zpomalují rozvoj firmy,“ uzavírá Martin Škoda.

Dalibor Dostál

Společnost Centrum FotoŠkoda v kostce

Společnost v roce 1991 založil Milan Škoda v pronajatých prostorách bývalého státního podniku Drobné zboží Praha v Jindřišské ulici. V současnosti sídlí Centrum FotoŠkoda v Paláci Langhans a  je největší prodejnou fotoaparátů a fototechniky v České republice. Od roku 2003 byl spuštěn vzdělávací program Večerní FotoŠkoly, lektorem je český publicista, historik a sběratel fotografie Pavel Scheufler. Od roku 2010 Centrum FotoŠkoda pořádá fotokurzy pro všechny příznivce fotografie, kteří chtějí prohloubit své znalosti v mnoha fotografických oblastech. Díky spolupráci s předními českými fotografy zde vznikají výstavy, na které navazují besedy či workshopy přímo s fotografy a to buď průběžně během celého roku, nebo v rámci FotoŠkoda Festu, který se koná tradičně dvakrát do roka a probíhá celých deset dní.  

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme