Příležitost pro české čisté technologie v Kanadě

Evropská komise ve spolupráci s Delegací EU v Kanadě zahájila projekt Low Carbon Business Action, který podporuje vstup environmentálních technologií malých a středních evropských společností na kanadský trh. Jedná se o tříletý program, který mohou využít české společnosti vyrábějící technologie, které se chovají šetrně k přírodním zdrojům, snaží se o jejich zachování a zamezují negativním dopadům na životní prostředí.

„Low Carbon and Circular Economy Business Action in the Americas“, jak se projekt oficiálně nazývá, představuje jednu z dalších iniciativ financovaných EU, která podporuje naplňování Pařížské dohody o změně klimatu. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je podpora vstupu čistých technologií evropských malých a středních podniků na trh nejen v Kanadě, ale také v Argentině, Brazílii, Chile, Kolumbii a Mexiku.

Kanada je domovem mnoha inovativních firem, přesto zde existuje nenasycená poptávka po čistých technologiích, což představuje potenciál i pro české firmy. Zmíněný program se zaměřuje na odvětví s velkou uhlíkovou stopou, v rámci kterých by se právě české čisté technologie či řešení oběhového hospodářství mohly uplatnit.

Mezi hlavní cílové oblasti patří dopravní infrastruktura a elektrifikace vozidel, stavebnictví a energetická úspornost budov, automatizace provozu spojená s detekcí úniku vody či plynů, skladování energie, recyklace na konci životnosti, digitální senzorické systémy či monitoring přítomnosti mikroplastů.

Program pomůže českým společnostem vstoupit na kanadský trh, najít potenciální partnery a podpořit komercializaci jejich produktů nebo služeb. Technická pomoc v oblasti regulatorních, právních či obchodních překážek bude k dispozici pro ty nejslibnější obchodní koncepty.

V Kanadě bude proces propojování kanadských nákupčích s evropskými dodavateli včetně finálního výběru vhodných projektů probíhat ve třech vlnách, iniciovaných kanadskou poptávkou, v rámci kterých se plánuje podpořit na tři sta projektů.

České firmy, které splňují základní podmínky účasti a mají o participaci v tomto programu zájem, se mohou registrovat přímo na webových stránkách kanadského partnera a být tak informováni o dalším průběhu této velmi perspektivní akce, včetně vyhlašování zmíněných výzev.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme