Příležitosti v italském zdravotnictví

Zkušenost s koronavirem může vést k návratu některých výrob zpět do Itálie či zemí EU. Jednalo by se pravděpodobně o ochranné pomůcky, některé léky a zdravotní materiál.

Odhaduje se, že v souvislosti s novými opatřeními dnes Itálie potřebuje kolem 950 mil. ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek potřebuje Itálie zhruba půl miliardy ochranných rukavic měsíčně a 2 mil. přístrojů na měření teploty. Zároveň je květnovým vládním dekretem „Restart“ přiděleno na posílení zdravotnictví 3,2 mld. eur. 

Dlouhodobě jsou zajímavou položkou potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. V období 2009–2019 se navýšila o 126 %, zhruba 32 milionů Italů konzumuje vitamínové doplňky, z nichž 17 milionů osob je zařadilo do denního režimu (např. během pandemie byl zaznamenán prudký nárůst spotřeby vitamínu C).

Reakcí na stav nouze bylo systematické navyšování počtu lůžek na jednotkách intenzivní péče, z původních 5 179 až na více než 9 000. Kapacita lůžek na infekčních a pneumologických odděleních se zvýšila z 6 198 na 34 320, tedy více, než 4x. Bylo rovněž zřízeno několik nových nemocnic. Na místě veletržního areálu v Miláně vzniklo zdravotnické zařízení s kapacitou 200 lůžek, na výstavišti v Bergamu přibylo přes 140 lůžek, v Piacenze 40 lůžek, v Ligurii na lodi GNV až 350 lůžek pro pacienty s lehčím průběhem. V Římě byly vybudovány nové nemocnice určené výhradně pacientům pandemie.

Výběrová řízení – inovativní řešení a technologie pro chytrá města – Smarter Italy

Italská agentura pro digitalizaci na základě dohody s italským Ministerstvem hospodářského rozvoje, Ministerstvem školství a Ministerstvem pro inovace bude vypisovat výběrová řízení pro malé a střední firmy, startupové firmy a výzkumná centra na vyhledání inovativních řešení pro chytrá města zaměřená na sektory zdravotnictví, životního prostředí, kultury, školství a energetický.

Program výběrových řízení má počáteční dotaci 50 mil. eur. Výzvy budou zveřejněny prostřednictvím platformy pro inovační zadávání zakázek vytvořené Italskou agenturou pro digitalizaci.

Charakteristika a vývoj zdravotního systému v Itálii v posledních letech

Dnešní zdravotní systém byl zformován v roce 1978 a platil za jeden z nejlepších na světě. Státní zdravotní péče (Sistéma sanitario nazionale, SSN) je v Itálii zaručena ústavou z roku 1948, která každému občanu přiznává právo na zdraví a zdravotní péči. SSN je financována jednak z daní, resp. veřejného rozpočtu (74 % tohoto rozpočtu představuje aktuálně 119 mld. eur, což je 6,5 % DPH) a současně zdravotním poplatkem, taxou, kterou občan přispívá na vynaloženou zdravotní péči (24 % rozpočtu představuje aktuálně cca 40 mld Eur) a soukromé pojišťovny přispívají 2 %.

Část úkonů nadstandardního charakteru je pak dále hrazena přímo občany, event. prostřednictvím rozšířených zdravotních pojištění. Zákonem z roku 2001 byl výkon zdravotní péče delegován na regiony. Na zajištění služeb SSN se podílejí jak státní/veřejné organizace (jednotlivé tvz. ASL), tak akreditované organizace soukromé.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Marcel Sauer, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Itálie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme