Příručka k základním povinnostem živnostníků dle nového odpadového zákona

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků připravila stručný a přehledný souhrn základních povinností menších původců odpadů.

Příručka je využitelná k základní osvětě a k šíření informací ohledně hlavních povinností, které drobní původci odpadů dle nové legislativy mají. Jedná se zejména o shrnutí povinností pří nakládání s obvykle vznikajícími odpady ze skupiny komunálních odpadů, které vznikají živnostníkům a se kterými je třeba rovněž nakládat v souladu s platnou legislativou. Tyto odpady jsou v příručce uvedeny i v tabulkovém výčtu.

Příručka ČAOH je volně šiřitelná, a to jak v elektronické podobě, tak v podobě tištěné. Její výhoda je také v tom, že vytištěná znamená pouze jeden složený list papíru. A obsažené podstatné informace tak nevytvářejí zbytečně další odpad nad míru nezbytně nutnou.

Příručku rozšiřují zejména obce

Podobnou příručku vydala ČAOH již před několika lety a její využití bylo zejména jako zdroj základních informací na obecních úřadech, kde jí obce měly vytištěnou a k dispozici všem podnikatelům, kteří měli zájem nastavit si své základní odpadové povinnosti do souladu s platným zákonem. „Pracovníci obecních úřadů většinou nemají dostatečný prostor na opakované vysvětlování základních povinností při nakládání s odpady a odkaz na příručku se proto ukázal jako efektivní pomoc a úspora času obecních úřadů,“ doplňuje Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. V tomto období, kdy se nová odpadová legislativa postupně zavádí do praxe, požádaly obce o aktualizaci této příručky, aby potřebná a přehledná osvěta mohla i nadále pokračovat. Příručka je nyní všem volně k dispozici.

Ke stažení: Plná verze Příručky pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

Kompletní příručka v PDF formátu obsahuje dvě strany a lze ji vytisknout na jeden oboustranný papír tak, aby následně šla složit na třetiny do tzv. formátu harmonika: prirucka-pro-zivnostniky-2021vf (pdf)

priruckastrana1
Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme