Přístupy k bezpečnosti a ochraně zdraví v mikropodnicích a malých podnicích napříč Evropou

Nejnovější zprávy agentury EU-OSHA o jednotlivých zemích se zaměřují na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích z různých hospodářských odvětví v devíti členských státech EU: Belgii, Dánsku, Estonsku, Francii, Itálii, Německu, Rumunsku, Spojeném království a Švédsku.Jeden soubor zpráv o jednotlivých zemích zkoumá zkušenosti v oblasti BOZP z pohledu pracovníků a vlastníků-manažerů a odhaluje nejrozšířenější postoje a motivace týkající se BOZP. Druhá sada zpráv poskytuje přehled způsobů podpory BOZP v mikropodnicích a malých podnicích ze strany zprostředkovatelů, úřadů a institucí působících v oblasti BOZP.

Doprovodné powerpointové prezentace shrnují širší projekt agentury EU-OSHA zaměřený na mikropodniky a malé podniky a ukazují, jak by zjištění projektu mohla přispět k vývoji účinných politik a strategií pro oblast BOZP v mikropodnicích a malých podnicích, jež představují nejzranitelnější skupinu podniků v Evropě.

Zjištění projektu a zprávy o jednotlivých zemích:

Projděte si prezentace shrnující projekt zaměřený na mikropodniky a malé podniky ve verzi pro odborníky na BOZP nebo laickou veřejnost.

Více informací o BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

Informace poskytnuta Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Služby

Doporučujeme