Pro velké cestovní kanceláře MMR vypíše samostatný dotační titul

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) už dříve spustilo program na podporu podnikatelů v cestovním ruchu s názvem COVID – Podpora cestovního ruchu. V něm mohou žádat cestovní kanceláře, agentury a průvodci o podporu. MMR přichází s další podporou, nyní pro velké cestovní kanceláře. Připraveno bude 75 milionů korun.

„Velké cestovní kanceláře byly v již vyhlášeném dotačním titulu svým způsobem znevýhodněny, a to vzhledem k velikosti obratů a dosažením limitů veřejné podpory. Po notifikaci ze strany Evropské komise vyhlásíme dotační titul pouze pro ně, kde bude limit veřejné podpory podstatně vyšší. Jejich schopnost udržet se na trhu je velmi důležitá a my ji chceme touto formou podpořit. Stejně jako v dalších případech i tato podpora vznikla na základě konzultací s profesními asociacemi,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V případě současného dotačního titulu je podpora poskytována v režimu de minimis, tzn., že jednomu podniku nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období poskytnuta podpora přesahující v součtu částku 200 tisíc EUR za jeden členský stát. To vedlo k  znevýhodnění velkých cestovních kanceláří, které ve vztahu k velikosti svého obratu z důvodu vyčerpání limitu de minimis mohou získat proporčně výrazně nižší objem podpory než ostatní cestovní kanceláře.

Ministerstvo tak v první polovině února plánuje vyhlásit výzvu pro 8 největších cestovních kanceláří, tedy cestovních kanceláří s plánovanými tržbami pro rok 2020 převyšujícími 0,5 mld. Kč. Tyto cestovní kanceláře tvoří až 80 % trhu zájezdů v ČR. Podpora podle Dočasného rámce umožní alespoň mírně srovnat míru podpory, kterou ČR poskytuje postiženým cestovním kancelářím.

Výše dotace bude pro jednotlivé způsobilé žadatele vypočtena proporcionálně podle výše příspěvků do garančního fondu, alokace tak bude rozdělena poměrně dle objemu tržeb jednotlivých CK. V případě úspěšné notifikace dotačního titulu u Evropské komise lze limit veřejné podpory pro jeden podnik navýšit na částku 800 000 EUR.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme