Proces spoluvytváření podporuje vývoj a nabídku inovativních produktů a služeb pro domácí péči

Evropská populace stárne a „stříbrná ekonomika“ je tak jednou z nejrychleji rostoucích ekonomických oblastí.

Tento trend vytváří poptávku po technologiích a službách, které využijí především senioři a jejich pečovatelé. Pojďte se dozvědět více o celém procesu a konkrétních inovativních produktech a službách.

Ilustrační fotografie

Do roku 2060 bude každý třetí Evropan starší 65 let, díky čemuž bude stříbrná ekonomika jednou z nejrychleji rostoucích ekonomických oblastí. Mnoho řešení pro seniory je založeno na digitálních technologiích, které ale příjemci péče nepřijímají příliš dobře. Jednoduše s nimi neumí pracovat. To má za důsledek stále větší potřebu zapojit cílovou skupinu přímo do procesu navrhování produktu.

Proč spoluvytváření?

Proces spoluvytváření (z angl. slova co-creation) obecně odkazuje na proces návrhu produktu nebo služby, kde podněty od koncových uživatelů hrají ústřední roli. Navíc přináší skvělé výsledky, daleko za hranicemi toho, co může udělat jedna organizace nebo člověk sám. V případě spoluvytváření v rámci domácí péče mluvíme o zapojení seniorů a jejich pečovatelů.

Senioři jsou zváni do tzv. Focus groups spolu s malými a středními podniky, poskytovateli veřejných služeb a zástupci akademické obce, aby navrhli, vylepšili a okamžitě poskytli zpětnou vazbu o funkčnosti daného produktu nebo služby. Tato spolupráce zajišťuje, že finální výsledek je snadno implementovatelný do praxe a co je nejdůležitější, je přijat koncovými uživateli.

Pilotní testovací fáze

Projekt HoCare2.0 podporuje vytváření inovativních služeb a produktů domácí péče. „Projekt sdružuje 11 partnerů, včetně DEX Innovation Centre, se společným cílem posílit postavení seniorů, jejich rodin a pečovatelů, říká Vojtěch Jíra, projektový manažer HoCare2.0. „V současné době jsme v pilotní fázi s malými a středními podniky“ dodává Jíra.

Jedním ze zapojených podniků je i Oscar Senior. Tým Oscaru má vlastní platformu na vzdálenou komunikaci mezi klientem (seniorem) a pečovatelem, rodinou a prakticky kýmkoli, s kým chce být senior ve spojení. V rámci projektu se zaměřuje na vývoj hlasového ovládání, které umožní seniorovi s omezenou mtorikou system využívat stejně kvalitně, jako seniorovi bez obtíží. Pomáhá tak poskytovatelům domácí péče a rodinám zůstat v kontaktu s jejich seniory, a zároveň jim poskytovat vzdálenou podporu a péči.

Dalším zapojeným týmem je Mediware, který se zaměřuje na telemonitoring a dlouhodobé získávání zdravotních dat o pacientovi prostřednictvým webové aplikace. Tato data pak slouží lékaři, seniorovi, v případě nutnosti i rodinným příslušníkům.

Tyto pilotní testy v současné době probíhají současně v 6 evropských zemích. Zahrnují malé a střední podniky, které vytváří inovativní řešení týkající se péče o zdraví nebo sociální péče v domácnosti a poskytovatele veřejných služeb.

O projektu HoCare2.0 

Projekt HoCare 2.0 poskytuje domácí péči zaměřenou na zákazníka pomocí procesu spoluvytváření, jehož cílem je vývoj a dodávka inovativních řešení zdravotní a sociální péče. Do tohoto procesu jsou zapojeni příjemci péče o seniory (koncoví uživatelé) a jejich rodinní příslušníci, male a střední podniky a veřejné a výzkumné instutuce. 

HoCare2.0 je financován z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt je realizován za pomoci 11 partnerů z 6 různých středoevropských zemí, včetně partnerů z České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska a Slovinska.

Redakčně upravená tisková zpráva DEX Innovation Centre

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme