Produkce lískových ořechů na Ukrajině a další novinky ze zemědělského sektoru

Více než 20 zemí v současné době pěstuje lískové ořechy, jejichž hrubá produkce je asi 1 mil. tun. Hlavním producentem je Turecko (675 tis. tun), druhé místo zaujímá Itálie (131 tis. tun).

Na Ukrajině plocha pro pěstování lískových oříšků nepřesahuje 1 tis. hektarů s výnosem 0,18–0,43 t/ha. Lískové ořechy zaujímají třetí místo ve světové produkci ořechů hned po mandlích a vlašských ořeších.

Ilustrační fotografie

V roce 2020 podepsali zástupci Milkor LLC (Zakarpatská oblast), Filbert LLC (Oděská oblast), Agroprom-Zakarpattia LLC (Zakarpatská oblast), Hals Agro Group (Kyjevská oblast), LLC ‚Hals Agro‘ (Kyjevská oblast) Phaeton INC‘ (Kyjevská oblast, sady v Chernivtsi, Vinnytsia oblast) memorandum o založení Národního lesnického klastru Ukrajiny jako dobrovolného obchodního sdružení, jehož se budou moci účastnit všechny ořešákové sady bez ohledu na jejich velikost.

Rostoucí náklady v chovech drůbeže

Na Ukrajině může cena slepičích vajec vzrůst až na 40 UAH za tucet kvůli rostoucím cenám elektřiny, která je nezbytná pro vytápění. Produkce se stala nerentabilní a drůbežárny omezují provoz a některé zcela zavřely. Během letošního roku vzrostla cena vajec z 22 UAH za tucet na 30 UAH za tucet.

Vývoz jablek z Ukrajiny

Během prvních 9 měsíců roku 2021 bylo z Ukrajiny vyvezeno více než 10 tis. tun jablek do 65 zemí.

V období 2020/21 byl zaznamenán nejsilnější vývoz ukrajinských jablek do Běloruska, Spojených arabských emirátů, Rakouska, Moldavska, Saúdské Arábie, Švédska, Ománu, Malajsie, Kazachstánu, Řecka, Kuvajtu, Turecka a Mauritánie. Dále Ukrajina usiluje o otevření trhů Vietnamu, Číny, Egypta, Indie a Izraele.

Zvýšení spotřebitelské daně na alkoholické nápoje

Podle návrhu zákona se na Ukrajině od ledna 2022 zvýší náklady na většinu alkoholických nápojů. Návrh zákona zavádí nová pravidla pro výpočet spotřební daně z piva, která budou nově založena na množství lihu v nápoji. Aktuálně je na Ukrajině bez ohledu na sílu piva daň 2,78 UAH/litr.

Podle nových pravidel se bude spotřební daň lišit:

  • u piva o síle 4 % to bude 2,39 UAH (o 0,39 UAH méně);
  • u piva o síle 8 % to bude 4,79 UAH (o 2,01 UAH více).
  • U dalších druhů alkoholu se spotřební daň zvyšuje o 5 %.
Ilustrační fotografie

Rostoucí podíl bioenergie na Ukrajině

Na Ukrajině vzrostl podíl bioenergie v roce 2020 o 26 % a nahrazuje 5,2 mld. m³ zemního plynu ročně. Ve struktuře výroby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 zaujímaly stejně jako v předchozích letech největší podíl biopaliva a odpad (75,4 %). Produkce biopaliv a odpadů vzrostla o 17 % a činila 4,4 mil. tun ropného ekvivalentu (AD) v roce 2020 (oproti 3,7 mil. tun v roce 2019).

Celkové dodávky primární energie z biopaliv a odpadů vzrostly o 26 % a v roce 2020 činily 4,2 mil. tun ročně (oproti 3,3 mil. tun v roce 2019). Ve struktuře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) tak v roce 2020 činil podíl biopaliv 4,3 %, zatímco v roce 2019 to bylo 3,1 %. Obecně podíl OZE na celkových dodávkách primární energie v roce 2020 dosahoval 6,6 % (v roce 2019 to bylo 4,9 %).

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Regulace cen potravin na Ukrajině

Na Ukrajině jsou ceny potravin regulovány zákonem Ukrajiny o cenách. V roce 2021 Ukrajina výrazně zvýšila ceny potravinářských výrobků značného společenského významu, tj. strategického zboží, jehož rostoucí ceny mohou poškodit určité skupiny.

S ohledem na výše uvedené je za účelem ochrany nejzranitelnějších skupin, sociálně zranitelných skupin obyvatel a nízkopříjmových skupin Ukrajiny vhodné obnovit regulaci cen kritických potravin ze strany státu. Verchovna rada obdržela návrh zákona, jehož cílem je obnovit státní regulaci cen potravin, které mají významný sociální význam pro sociálně zranitelné skupiny.

Taková regulace se navrhuje provádět stanovením marginální obchodní marže, která nesmí být nižší než 5 % a vyšší než 15 % prodejní ceny výrobce společensky významných potravinářských produktů.

Mezi potraviny, které mají významný společenský význam, patří: pohanka; granulovaný cukr; prémiová pšeničná mouka; těstoviny domácí výroby (vermicelli z pšeničné mouky nejvyšší jakosti); pasterizované mléko s obsahem tuku 2,5 %; žito-pšeničný chléb; kůra pšeničné mouky; slepičí vejce kategorie C1; drůbež (jatečně upravené tělo kuřete); nesycená minerální voda; máslo s obsahem tuku 72,5 %; slunečnicový olej.

Ilustrační fotografie

Ukrajinský vývoz obilovin

Od začátku hospodářského roku 2021/22 do 8. prosince 2021 bylo z Ukrajiny vyvezeno 27,5 mil. tun obilovin, což je o 4,6 mil. tun více než ve stejném období minulého hospodářského roku. Jednalo se zejména o pšenici (14,9 mil. tun), ječmen (5 mil. tun), žito (86,1 tis. tun) a kukuřici (7,2 mil. tun).

Omezování používání plastových tašek v obchodech

Dne 10. prosince 2021 vstoupil na Ukrajině v platnost zákon O omezení oběhu plastových tašek, který zakazuje distribuci ultratenkých (do 15 mikrometrů), tenkých (do 50 mikrometrů) a oxo-rozložitelných plastových tašek v maloobchodech, restauracích a servisních zařízeních.

Za nedodržení tohoto požadavku jsou pro obchodní subjekty stanoveny vysoké pokuty ve výši 8,5 až 17 tis. UAH. Moratorium se nevztahuje na ultratenké (až 225 milimetrů široké, běžně používané pro volně ložené výrobky a maso) a biologicky rozložitelné plastové tašky.

Kromě toho je zakázáno bezplatné poskytování plastových tašek o tloušťce větší než 50 mikrometrů. Mohou být nabízeny v obchodech, ale zákazníci je musí zaplatit. Jejich bezplatné poskytování se trestá pokutou 1,7 až 3,4 tis. UAH. V současné době ještě nebyly stanoveny ceny za jejich prodej, v obchodech tedy prozatím nebudou tašky vůbec.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme