Program ENERG je nyní dostupný i pro velké podnikatele

Od pondělí 17. září mohou vedle malých a středních podniků i ty velké využít k financování svých energeticky úsporných projektů realizovaných na území hlavního města Prahy program ENERG.

Cílem programu ENERG je formou bezúročných úvěrů zpřístupnit podnikatelům financování jejich projektů, které povedou k energetické úspoře. Úvěry z tohoto programu poskytuje od 15. června 2017 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 18. července 2018 zpřístupňuje ČMZRB bezúročné úvěry z programu ENERG i velkým podnikatelům a upravuje jeho další podmínky tak, aby toto zvýhodněné financování mohlo využít více podniků. Program ENERG je určen k realizaci projektů na území hlavního města Prahy, které povedenou k úspoře energie. „Podnikatel jím může zafinancovat například zateplení budovy určené k podnikání, výměnu oken, osvětlení, nové rozvody elektřiny a plynu, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti apod.,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů, nově v rozmezí 1 až 20 milionů korun (dříve 2 až 20 mil. Kč). „Snížením této hranice reagujeme na poptávku ze strany klientů, kteří tak budou moci prostřednictvím tohoto programu financovat menší projekty typu výměny osvětlení v jejich výrobních halách a podnicích,“ vysvětluje Jiří Jirásek. Doba splatnosti úvěru je 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na dva roky bez nutnosti kofinancování komerčním úvěrem.

Vedle této formy podpory mohou podnikatelé získat ještě finanční příspěvek na pořízení energetického hodnocení nebo technické dokumentace až do výše 100 tisíc korun a finanční příspěvek ve výši 7 % vyčerpané částky zvýhodněného úvěru v případě dosažení energetické úspory dle projektu.

Od 17. září, kdy startuje příjem žádostí, mohou program ENERG pro realizaci energeticky úsporných projektů v Praze využít podnikatelé bez rozdílu velikosti, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby. Program je financován z národních zdrojů a doplňuje program Úspory energie. Ten slouží k financování obdobných projektů realizovaných na území ČR mimo region hlavního města Prahy a běží od září 2017 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Aktualizovaná výzva k programu ENERG je ke stažení na stránkách ČMZRB.

• Oblasti podnikání: Energetika | Služby

Doporučujeme