Program Green Channel láká zahraniční investory do Lotyšska

Lotyšsku se podařilo přilákat řadu zahraničních investic díky novému programu Green Channel, který má pomoci nastartovat lotyšskou ekonomiku po covidové krizi. Firmy mohou investiční pobídky programu využívat od letošního března.

Nová iniciativa se zrodila ve spolupráci ministerstva hospodářství a Lotyšské investiční a rozvojové agentury (LIAA), která podporuje zahraniční subjekty v jejich snahách proniknout na lotyšský trh. Program Green Channel výrazně zjednodušuje administrativní procedury a v přípravné fázi investice nabízí asistenci specialistů LIAA firmám „na míru.

Firmy, které chtějí tohoto nástroje využít, musí splňovat příslušné podmínky – včetně trvání a minimálního objemu investic nebo počtu nově vytvořených pracovních míst. Investice musí být zaměřené na některou z prioritních průmyslových oblastí.

Podle studie společnosti EY klesly kvůli pandemii covid-19 celkové přímé zahraniční investice do Evropy v loňském roce o 13 %. Lotyšsko naopak loni dosáhlo investičního rekordu za posledních deset let. Celkový objem zahraničních investic v roce 2020 přesáhl 16,5 miliardy eur. (Oproti roku 2019 je to nárůst zhruba o 5 %.)

Nyní, necelý půlrok po představení programu Green Channel, je jasné, že letos se díky novým nástrojům na podporu investic růst ještě zrychlí. Nejnovější údaje LIAA ukazují, že objem nových investic v prvních šesti měsících roku 2021 již dosahuje na celkové hodnoty roku 2020.

Za prvních šest měsíců roku 2021 přilákalo Lotyšsko jen v rámci programu Green Channel 17 nových investičních projektů v hodnotě 313 milionů eur, jež by mohly pomoci vytvořit více než 1600 nových pracovních míst. Z těchto projektů byly vybrány čtyři, které svým zaměřením splňovaly kritéria nastavená pro Green Channel, ostatní byly realizovány standardní cestou.

Mezi čtyři projekty, které spadají do předepsaných prioritních sektorů, patří například plány na rozšíření společnosti Webhelp, jednoho z předních poskytovatelů digitálních služeb v Evropě, nebo výstavba závodu na výrobu dřevěných pelet, kterou v Lotyšsku chystá estonská skupina Graanul Invest. Všechny tyto čtyři projekty patří do stavebního sektoru a v současné době jsou v procesu schvalování. Dalších deset se ještě připravuje. Jejich celková odhadovaná hodnota dosahuje téměř 3 miliard eur. Pokud se projekty podaří realizovat, mohou přinést dalších více než 1200 pracovních míst.

Zájem o využití programu Green Channel by mohly mít i české firmy, které podnikají v oblasti chytré energetiky, stavebnictví nebo dopravy a logistiky. Mezi podporované sektory dále patří biomedicína a farmacie, informační technologie i chytré materiály a fotonika.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rize (Lotyšsko). Autorka: Marta Hušková, zástupkyně velvyslankyně.

• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí

Doporučujeme