Program Green Light, pořádaný VŠB-TUO, pomáhá startupům a začínajícím podnikatelům již 11. rokem

Za 11 let se v programu VŠB-TUO vystřídalo téměř 150 projektů z mnoha různých sfér podnikání. Letošní ročník přichází s řadou změn – tou nejdůležitější je spojení Green Lightu s Centrem transferu technologií VŠB-TUO.

Přihlášky do programu bude možné posílat až do 5. 11. 2023. Účelem Green Light Akcelerátoru je podporovat rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji.

Program je realizován díky podpoře Moravskoslezského kraje a mnoha dalších podporovatelů | VŠB-TUO

Letos je tradičně pro účastníky připraven bezplatný čtyřměsíční hybridní (online + tváří v tvář) kurz, během něhož se naučí vše potřebné pro zahájení úspěšného podnikání. Během tohoto období budou účastníci zapojeni do aktivní spolupráce s odborníky napříč různými oblastmi. Díky tomu získají cenné rady a kontakty do budoucna.

Vrcholem Green Light Akcelerátoru bude každoroční událost nazývaná Green Light Startup Show, kde budou účastníci prezentovat své projekty před širokým obecenstvem, vystaví se svému strachu a vystoupí z komfortní zóny. Dostanou také příležitost zaujmout investory a utkat se o hlavní cenu.

V 11. ročníku představujeme i důležité novinky. Jedna z nejvýznamnějších změn spočívá ve spojení program Green Light s Centrem transferu technologií (CTT) VŠB-TUO.

„Tato spolupráce nám otevírá cestu k zapojení vědeckých pracovníků do našeho programu a nabízí jim tak možnost proměnit jejich výzkum ve funkční byznys. Doufáme, že partnerství s CTT se stane klíčovým prvkem snahy podporovat inovace a technologický pokrok v regionu. Zároveň navazujeme užší vztahy s Ostravskou univerzitou. Touto spoluprací si slibujeme rozšíření povědomí o našem programu, ale především propojování studentů do multioborových týmů,“ uvedl manažer programu Green Light Jan Adam Plaček Köhle.

„Green Light Akcelerátor je skvělou příležitostí pro všechny podnikatele. Věřím, že aktivity spojené s tímto projektem mohou rozvíjet talentované a ambiciózní lidi, mohou vytvářet prostor pro další inovace a ve výsledku posílit místní ekonomiku. Proto Moravskoslezský kraj podporuje rozvoj podnikání a vítá odvahu všech, kteří přicházejí s novými nápady a neváhají do svých vizí investovat nejen prostředky, ale i svůj čas a energii,” řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková. 

Více informací najdete na webu Green Light.

Doporučujeme