Program INFIN nabídne pražským podnikatelům od poloviny dubna zvýhodněné financování

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Radou hlavního města Prahy zveřejnily 15. března výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy.

  • V rámci Operačního programu Praha – pól růstu je na něj vyčleněno 400 milionů Kč.
  • Příjem žádosti bude spuštěn 15. dubna 2019.

Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. „Inovace a výzkum budou tahounem ekonomiky. Pokud nechce Praha v této oblasti ztratit krok s ostatními regiony, musí intenzivně budovat stimulující prostředí pro toto odvětví. Věříme, že takto investované peníze do inovativních podniků a projektů se nám časem mnohonásobně vyplatí,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Podnikatelům s krátkou historií (maximálně tří let) ČMZRB nabídne bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr bude mít až 6letou splatnost včetně odkladu splátek až na 2 roky. „Pokud podnikatel podniká delší období, bude moci získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí 1 – 15 mil. Kč, a to až do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, se splatností až na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Poskytnutí tohoto úvěru bude podmíněno spolufinancováním od spolupracující banky na minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podpora je určena drobným, malým a středním podnikatelům se sídlem či provozovnou na území hlavního města Prahy a historií maximálně sedmi let, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

Program INFIN je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Bližší informace k programu INFIN včetně výzvy jsou k dispozici na webu ČMZRB.

Příjem žádostí odstartuje 15. dubna 2019 a poběží až do 31. prosince 2022.

Doporučujeme: Nabídka služeb ČMZRB

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme