Program pro jednotný trh: EU podpoří ukrajinské podnikatele, vyčlenila miliony eur

Evropská komise vyhlásila koncem února dvě výzvy k podávání návrhů pod společným názvem ReadyForEU s celkovým rozpočtem 7,5 milionu eur. Jejich cílem je pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu.

Výzvy jsou financovány z Programu pro jednotný trh a navazují na nedávnou dohodu o připojení Ukrajiny k tomuto programu, kterou nedávno podepsali předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Ilustrační foto

Most k podnikání

První výzva, Most k podnikání (Business Bridge), bude s rozpočtem 4,5 milionu eur určena k finanční podpoře ukrajinských malých a středních podniků postižených válkou. Bude mít formu poukazů na přístup ke službám a na účast na veletrzích v EU. Projekt budou spravovat organizace na podporu podnikání, například síť Enterprise Europe Network, Evropská síť klastrů a jiné organizace.

Účelem výzvy je zřídit konsorcium podnikatelských organizací, jež vybere nejvýše 1 500 malých nebo středních podniků z Ukrajiny orientovaných na růst a udržitelnost, které získají přímou podporu až do výše 2 500 eur.

Čističky, nemocnice, školy, elektrárny. Ukrajinská města zveřejnila, co konkrétně potřebují

Tato přímá podpora pokryje náklady ukrajinských malých a středních podniků například na tyto služby na podporu podnikání: průzkum trhu s cílem identifikovat partnery v Evropské unii, právní, organizační nebo finanční poradenství při zakládání nové společnosti nebo uzpůsobení stávající společnosti, pomoc s účastí na veletrzích v EU nebo s cestováním na veletrhy a právní poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví.

Výzva Most k podnikání bude mít v konečném důsledku přínos nejen pro dotčené podniky. Může totiž nabídnout alternativní trhy společnostem z EU, které přišly o ruské či běloruské trhy, a také pomoci při obnově Ukrajiny.

Podpory se dočkají i mladí začínající podnikatelé

Druhá výzva, nazvaná Erasmus pro mladé podnikatele – Ukrajina, má rozpočet tři miliony eur a umožní začínajícím ukrajinským podnikatelům získat podnikatelské zkušenosti v jiných evropských zemích. Projekt bude probíhat v rámci již fungujícího programu Erasmus pro mladé podnikatele, který dosud nabídl více než 22 000 podnikatelům z celé Evropy příležitost podělit se o své podnikatelské know-how. V roce 2022 se v uvedeném programu přihlásilo dosud nejvíce ukrajinských podnikatelů (154) a také zatím nejvíce se jich zúčastnilo (79).

Erasmus pro mladé podnikatele funguje již dlouho

Do programu Erasmus pro mladé podnikatele se od jeho zahájení v roce 2009 zapojilo více než 22 000 podnikatelů. Ukrajina je zúčastněnou zemí již několik let a výzvy programu mohou pokračovat i navzdory válce.

V této výzvě budou vybrány organizace na Ukrajině a v EU, které budou mít za úkol vyhledat až 430 začínajících ukrajinských podnikatelů a propojit je s hostitelskými podnikateli v EU. Následně tito podnikatelé obdrží finanční podporu a příspěvek na náklady na pobyt a cestu.

Výzvy se otevřely 28. února 2023 a ukrajinské podniky a podnikatelé se budou moci přihlásit v posledním čtvrtletí tohoto roku.

• Teritorium: Česká republika | Ukrajina

Doporučujeme