Program TREND: Podniky dostanou na výzkum a vývoj první miliardy

Letos naplánovaná podpora výzkumu a vývoje českých podniků ze strany státu má první konkrétní výsledek. Technologická agentura České republiky (TA ČR) v květnu vyhlásila veřejnou soutěž na výběr projektů průmyslového výzkumu a vývoje k podpoře firem v novém programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND.Program TREND schválila vláda v březnu letošního roku. V následujících letech má být hlavním nástrojem podpory projektů výzkumu a vývoje českých firem ze státního rozpočtu.

První podprogram nazvaný Technologičtí lídři, ve kterém je soutěž vyhlášena, má podpořit výzkum a vývoj, směřující k výraznějšímu využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, či řízení a distribuce produktů (podle principů Průmyslu 4.0). Na první projekty zahájené v roce 2020 jsou k dispozici dvě miliardy korun.

„Podpora projektů v Programu TREND je jedním z nástrojů nové Inovační strategie ČR. Ta přispěje k rozvoji konkurenceschopnosti domácí ekonomiky, tvorbě vyšší přidané hodnoty, zvýšení exportního potenciálu našich podniků a také k zefektivnění spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami,“ říká ministr Karel Havlíček.

„Máme připraveny i navazující nástroje na podporu inovací tak, aby veřejné prostředky byly vynakládány efektivně a vedly k rozvoji celého inovačního systému. Tyto nástroje zároveň pomáhají připravit podniky na dobu ekonomického zpomalení, kdy bude udržení konkurenceschopnosti zásadní,“ doplňuje Havlíček.

Limity státní podpory

Všechny podpořené projekty by měly mít ekonomický smysl pro všechny účastníky. Proto budou muset do realizace projektu vložit peníze i výzkumné organizace (a to na pokrytí alespoň 10 % svých nákladů.)

Pro podniky platí limity dané pravidly veřejné podpory. Omezení pro dotaci je stanoveno na 70 % z výše všech nákladů. Maximální doba trvání projektů je omezena na 60 měsíců.

„Program je klíčovým nástrojem pro budoucnost českých podniků a jejich konkurenceschopnosti. Získané poznatky přispějí k transformaci a modernizaci způsobů výroby, umožní rozvoj nových oblastí digitalizace a jejího využití v průmyslu a službách. Program umožní vznik a aplikaci zcela nových technologií reagujících na aktuální požadavky v automotive a dalších klíčových odvětvích. Díky němu přibydou ke 2 400 inovativním projektům, jež TA ČR za 10 let svého působení podpořila, stovky dalších užitečných řešení,“ tvrdí předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Digitalizace a inovací Petr Očko dodává: „Na první projekty zahajované v roce 2020 jsou k dispozici dvě miliardy korun, uchazeči mohou své záměry přihlašovat až do 11. července 2019 a výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději na konci roku. Projekty mohou být řešeny již od ledna 2020.“

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme